Atipik Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Atipik Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Farklar

  1. Asperger sendromundan farklı olarak konuşmada gecikmeler gözlemlenmektedir.
  2. Atipik otizmin aksine normal veya üstün zekalı olabilmektedir.
  3. Asperger sendromu olan bireylerde ilgi alanlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir.
  4. Hem atipik otizmde hem de Asperger sendromunda bireylerin el-kol hareketlerinde, el-göz koordinasyonlarında sorunlar yaşanmaktadır.

Atipik otizm, tanılanmış yaygın gelişimsel bozukluklardan birine ait özelliklerinin tamamını göstermeyen veya belirtlileri tam karşılamayan bireylere konulan tanıdır.

Atipik otizm olan özel gereksinimli öğrencilerde Asperger sendromundan farklı olarak konuşmada gecikmeler gözlemlenmektedir. Atipik otizm özelliği gösteren çocuklarda gelişimsel gerilik, alıcı ve ifade edici dilde gecikmeler ve/veya gelişimsel gerilik gibi belirtilere rastlanmaktadır.

Asperger sendromu ise zeka düzeyi bakımından Atipik otizmin aksine normal veya üstün zekalı olabilmektedir.

Asperger sendromunda sınırlı bir alana ilgi olduğu gözlemlenmiştir. Daha çok mekanik oyuncak veya materyallere fazlasıyla ilgilidirler. Asperger sendromu olan bireylerde ilgi alanlarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Buna karşın Asperger sendromlu bireysel özellikle sosyal iletişim ve etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde, zaman yönetiminde ve zamanı etkin kullanmakta oldukça güçlük yaşamaktadır. Asperger sendromu olan bireyler konuşmaya akranlarıyla aynı yaşlarda başlamaktadırlar.

Hem atipik otizmde hem de Asperger sendromunda bireylerin el-kol hareketlerinde, el-göz koordinasyonlarında sorunlar yaşanmaktadır. Asperger sendromunda vücut dilinin kullanımı ve anlamlandırılması konusunda da sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Yine Asperger sendromunda aşırı bilmek gözlemlenmiştir.

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir