Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programları

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programları

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı, bedensel engelli bireylerin hayat standartlarını geliştirmek, daha iyi bir yaşam sunmak adına oluşturulmuştur. Bedensel engellilik geniş bir yelpazede değerlendirilir. Bundan dolayı bireyin engel durumuna göre destek programı hazırlanır.

Bedensel engelli destek programı, geniş ve detaylı motor becerilerini arttırmak, belirli bir düzeye getirerek -eğer varsa kullandığı ortopedik araçların- kullanımını en verimli seviyeye çıkarmayı amaçlar. Ülkemizde bedensel engelli bireyler özel eğitim hizmetleri (spastik ve ortopedik) yetersizliğe sahip olan bireylerin etkili ve üst düzeyde gelişim sağlaması amacıyla mevzuat hükümlerine dayanarak devlet destekli bir şekilde yürütülmektedir.

Ahenk Eskişehir rehabilitasyon merkezleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Kanunu’nun 3.maddesine dayanarak uzman öğretmenleri sayesinde eğitim ve öğretim çalışmaları yapmaktadır.

 

Engele Neden Olan Bazı Hastalıklar ve Hastalıkların Nedenleri:

  • 1.Serebral Palsi: SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grupları, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerden dolayı zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve bedensel hareket bozukluklarındandır. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığıyla birlikte, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır.

 

  • 2.Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik-Genetik Kaynaklı Hastalıklar:Motor gelişim geriliğine bağlı olarak hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu vb.)

 

  • 3.Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik): Zekâ, duyu, algılama ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

 

  • 4.Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması): Doğum esnasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen bir felç tablosudur.

 

  • 5.Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel): Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese biçiminde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişken derecelerde felçlere sebep olabilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü vakalar da (hidrosefali) görülebilir.

 

  • 6.Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ve kas yıpranması ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır.

 

  • 7.Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı engele neden olmaktadır.

 

  • 8.Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfecta)

 

Ahenk Eskişehir rehabilitasyon merkezleri uzman kadrosu, eğitim için gerekli olan araç-gereçleri ve donanımıyla bedensel engelli bireyler destek eğitim programı eğitiminde profesyonel bir şekilde yanınızda. Ahenk Eskişehir rehabilitasyon merkezine iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir