Eskişehir’de Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Öğrenme güçlüğü (disleksi) zeka seviye normal ya da normalin üstünde olan çocukların buna rağmen dinleme, okuma-yazma, kendini ifade etme ve analitik alanlarda (matematik gibi) yaşıtlarına göre var olan zekasına oranla daha düşük başarı gösteren heterojen bir bozukluk grubudur.

Disleksi Türleri Nelerdir?

 • Okuma sorunu yaşayanlar için disleksi (dyslexia)
 • Yazı sorunu yaşayanlar için disgrafi (dysgraphia) 
 • Matematik gibi analitik sorunlar yaşayanlar için de diskalkuli (dyscalculia) terimleri kullanılır.

Disleksiye dair ilk bulgular İngiliz doktor Pringle Morgan tarafından bulunmuştur. Pek çok öğrenme güçlüğünde olduğu gibi dislekside de öğrenme ve algılama sorunları çocuğun doğumu ile başlar. Yaşam boyu sürse de erken tanı ile pek çok yönteme yanıt vermektedir.

İlkokul seviyesine gelen çocukta şu gibi disleksi belirtileri gözlemlenmektedir:

 • Rakamları karıştırma (6 ile G gibi),
 • Sağ ve sol ayrımı yapmakta zorlanma,
 • Nesnelerin konumunu hatırlamakta zorlanma

Dünya tarihinden bu yana pek çok lider, oyuncu ve bilim insanında bulunan bu sorun, öğrenme güçlüğü destek programlarına yanıt vermektedir.

Çocuklar her ne kadar zihinsel olarak yeterli ve zeki olsalar da akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların en büyük sorunudur. İlkokulda yaşadığı öğrenme sorunları ile fark edilen öğrenme zorluğu herhangi bir görme ve işitme sorununa bağlı değildir.

eskişehir'de disleksi eğitimi

Öğrenme Bozuklukları ve Genetik Rastlantıları

Araştırmalara göre öğrenme yetersizliği rastlanan çocuklarda %25-60 oranında problemin genetik nedenlere bağlı olduğu bildirilmiştir. İkiz çocuklarda bir çocukta varsa diğerinde olma olasılığı yüksektir. Aynı zamanda disleksiye sahip ailelerin çocuklarında da görülme olasılığı normalde oranla 5-12 kat daha fazladır.

Öğrenme Güçlüğü Disleksinin Belirtileri:

 1. Dİl öğrenme becerilerinde yaşanan zorluklar ve konuşmada yaşanan gecikmeler. (yanlış telaffuz, cümle yapısının farklı olması, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi)
 2. Kavramsal tanımlarda yaşanan zorluklar
 3. Zayıf algısal, bilişsel yetenekler
 4. Motor becerilerde yaşanan yetersizlik (çizim becerileri, öz bakımda yaşanan zorluklar gibi)  
 5. Bellek ve dikkat gerektiren işlemlerde zorlanma (sayıların yazımı, alfabenin öğrenilmesinde yaşanan güçlük gibi)

Disleksi ve Okulda Yaşanan Sorunlar:

 • Okuma Becerisi: Okuma hızı ve anlama becerisi olarak yaşıtlarının gerisindedir. Harfler ve harflerin ses uyumları konusunda öğrenme zorluğu yaşarlar. Harfin sesi ve harfin şeklini karıştırma ya da yanlış seslendirme sorunları da yaşanır.
 • Yazma Becerileri: Genellikle yaşıtlarına göre el yazıları karmaşık, okunması zordur. B-D ya da M-N gibi yakın harflerin (y-g, 2-5, ve-ev) yazımında karışıklık yaşarlar. Heceleri bölerek yazma (ka lem, bile bil mek) da görülmektedir.
 • Analitik Beceriler: Dört işlemi yapmak, hesaplamak ve sonuca ulaşmada zorluk yaşarlar. Aritmetik sembollerin öğrenimi oldukça zordur. Sınıftaki yaşıtlarına göre, çarpım tablosunu ezberlemede zorluk yaşarlar.
 • Organize Olma: Okul hazırlığı yaparken zorluk çekerler. Eşyaları, çantaları genellikle dağınıktır ve sayfaların belli bölümlerini kullanmazlar. Simetrik anlamda sorunlar yaşarlar.
 • Sözlü ve Motor Beceriler: Genellikle duygu ve düşüncelerini aktarmada zorluk yaşarlar. Cümle kurma ve özne, nesne gibi ögeleri savruk bir şekilde sıralarlar. Bazı harf telaffuzları yanlıştır. Top oyunlarında zorlanırlar, ip atlama gibi senkron becerileri zor öğrenirler. (makas kullanma, kalem açma gibi)

disleksi ve okuldaki sorunlar

Eskişehir’de Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi Eğitimi

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için en önemli tedavi yine özel eğitimdir. Okuldan verilen müfredata uyum sağlamada zorluk yaşayan öğrenciler özel bir eğitim almalılar. Okulun yanında grup halinde ya da bireysel özel eğitime alınan öğrencilerde büyük bir ilerleme görülür.

Disleksi eğitiminde Eskişehir Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak:

 • Kinestetik algı,
 • Görsel algı
 • İşitsel ve dokunma becelerilerini geliştirme,
 • ardışık yeteneklerin artırılması,
 • motor becelerilerin gelişimi,
 • bellek ve dikkat artışı da hedeflenmekte.

Öğrenme güçlüğü destek eğitim programımızı detaylarını öğrenebilirsiniz.

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir