Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı: Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri

Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri: Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı 

Eskişehir Öğrenme güçlüğü destek eğitim programı, bireyin günlük hayatında karşılaştığı sorunlara cevap verebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaktır. Her birey gibi özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin de karakter ve kişilik olarak kendine özgü beğenileri, ilgileri, yetenekleri ve öğrenme farklılıkları vardır. Tüm bu ihtiyaç ve kişisel farklılıklar göz önüne alınarak bir eğitim verilmelidir yani aslında bu bir haktır.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler, yazılı ya da sözlü anlama, çeşitli nesnelerin kullanımını anlayabilmeleri ve bilgi alma süreçlerinin birkaçında sorun yaşarlar. Motor beceriler, yazma, okuma, konuşma, dikkati yoğunlaştırma gibi becelerini olumsuz etkileyen yapısal sorunlardan dolayı yaşıtlarına göre daha düşük başarı oranı gösterirler. Haliyle bu durum bireyin eğitim, meslek, sosyal ve günlük hayatını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Eskişehir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında tecrübeli kadrosu ile hizmet veren Ahenk rehabilitasyon merkezi, yukarıda bahsettiğimiz becerilerin kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı öğrenme güçlüğü eskişehir eğitim programını yürütmektedir.  

Öğrenme güçlüğünün tek çözümü-tedavisi eğitimdir fakat bu eğitim modeli okuldaki eğitimden daha farklı özelleştirilmiş bir eğitim modeli olmalı. Öğrenme güçlüğü alanında eğitim almış öğretmenlerimizin verdiği eğitim, öncelikle öğrencinin incelenmesi ile başlar. Kişi hangi alanlarda yeterli ya da hangi alanlarda yetersiz. Eğitsel terapi ile kişinin öğrenme zorluğu çektiği alanlar belirlenir. Öğrenme yöntemleri olan görsel, işitsel kinestetik ve dokunsal algı ile ilgili yaşanan sorunlar belirlenir ve bu becerilerin geliştirilmesi sağlanır.

Öğrenme Güçlüğü ve Aşamaları

Girdi Aşaması: Alınan bilginin duyu organları tarafından beyinde algılanma sürecine verilen isimdir. Kişi uyarıcıdan aldığı görsel, işitsel dokunsal, kinestetik ya da vestibüler (denge) kaynaklı bilgileri anlamlandırmada sorun yaşar.

İşleme Aşaması: Uyarıcı kaynaklardan alınan bilgilerin işlenme sürecidir ve 3 aşaması vardır. Sıraya koyma, soyutlama ve tüm bu bilgilerin sıralanması. (organizasyonu)

Bellek Depolama Aşaması: Alınan mesaj işlenir ve depoya gönderilir. Bellekte depolanan mesaj daha sonra kısa ve uzun süreli olmak üzere saklanır ve ihtiyaç anında tekrar çağrılır.

Çıktı Aşaması: Alınan bilgi hücrelere beyin yolu ile iletilir ve aksiyona geçilir. Hücrelere gönderilen mesaj, kaslara dil-motor etkinlik alanına gönderilir ve böylece bilgi aksiyona geçmiş olur. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler bu alanların birkaçında sorun yaşarlar.

Dil Alanı: İşitsel uyaranlardan gelen mesajları ayırt etmede sorun yaşayan bireyler, bu sorunla birlikte okuma güçlüğü de yaşamaktadır. Konuşmada gecikme, sözcük dağarcığının yaşa uyumlu gelişmemesi, olayların ve durumların anlatımında eksiklik gibi sorunlar ortaya çıkar. Yakın seslerin ve kelimelerin telaffuzunda zorlanırlar. (para-pala gibi) yine hikaye anlatmaya ya da dinlemeye ilgi göstermezler.

Algısal Alan: Nesneleri rengen, şekillere göre sınıflandırmada güçlük ve benzerlik farklılık ayrımında zorlanma güçlükleri yaşanır. Yönergeleri karıştırma en sık görülen öğrenme güçlüklerdir. Önreğin, kitabı ters tutma ve ayakkabıyı ters giyme. Büyükten küçüğe sıralamada zorluk yaşanması.

Kavramsal Alan: Görsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşayan bireyler; ses sembolü, renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenirken güçlük çeker ya da ayırt etmekte zorlanırlar. Akıl yürütme ve analitik sorunlarda soru çözme ve anlamlandırma sorunu yaşarlar.

Öğrenme Güçlüğü Eskişehir

Bu yazımızda öğrenme güçlüğü nedir ve öğrenme güçlüğü eğitim programının içeriğini inceledik. Eskişehir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak deneyimli eğitim kadromuz ve rehabilitasyon merkezimizin şartlara uygun derslik ve ekipmanları sayesinde M.E.B. onaylı eğitim programımızı uyguluyoruz.

İlk olarak bireyin hangi alanda öğrenme güçlüğü çektiğini anlamak adına bir çalışma yapmaktayız. Yukarıda detaylarıyla belirttiğimiz güçlüklerden hangisi daha belirginse diğer alanları da destekleyerek bu öğrenme sürecini destekliyoruz.Eskişehir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Ahenk Rehabilitasyon Merkezine iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz.

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir