Eskişehir Fizyoterapi Merkezleri

SEREBRAL PALSİ

 

SP,gelişmekte olan infant beyninin herhangi bir nedenden kaynaklanan (doğum öncesi,sırası veya sonrasında) lezyonuna bağlı gelişen ,ilerleyici olmayan ,motor performanstaki bozukluklarla ilişkili aktivite ve katılım kısıtlılıklarına neden olan nörogelişimsel hastalığıdır.Beynin etkilenim bölgesine göre görülecek hastalık tablosu belirlenir.

Serebral palside görülen problemler

SP, ilerleyici olmamakla birlikte kas iskelet sistemindeki bozukluklar ilerleyicidir. Öncelikli  olarak ekstremiteler (kol ve bacaklar) ve gövdeyi etkiler. İstemli motor hareket kaybı ve postür bozukluğu öncelikli problemler olmakla birlikte ,ikincil olarak duyusal problemler , oral-motor fonksiyon kayıpları, beslenme problemleri, salya, ağrı, uyku problemleri, nöbet, konuşma güçlükleri, zeka problemleri, işitme ve görme problemleri de görülebililir.

 

Serebral Palsi Tedavi

 

Serebral palsi tedavisinde hastalığın neden olduğu bulgular hafifletilebilir, çocuğun bağımsızlık düzeyi arttırılabilir, bakımı kolaylaştırılabilir. Her hasta için tedavi hedefleri farklı olup tedavi seçenekleri de farklıdır. Serebral palsili çocukların rehabilitasyon programları yaşı ve fonksiyonel durumuna göre belirlenir. Uygulanabilecek birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Önemli olan sizin çocuğunuz için o dönemde en uygun ve gerekli olan tedavi seçeneklerinin doğru olarak belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Çeşitli ilaç tedavileri, egzersiz ve fizyoterapi yöntemleri, iş ve uğraşı tedavisi, ortez uygulamaları yapılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki Serebral Palsi ‘yi tamamen iyileştiren bir tedavi yoktur.

SP’de kullanılan güncel tedavi yöntemleri;

Terapatik egzersiz uygulamaları , germe egzersizleri,pozisyonlama ve düzgünlük eğitimi,elektrik stimülasyonu,zorunlu kullanım hareket tedavisi,sanal gerçeklik uygulamaları,konuşma tedavisi,duyusal entegrasyon eğitimi,hipoterapi,hidroterapi,nörogelişimsel tedavi yaklaşımları(Bobath),uzay terapisi

 

BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI (KOL FELCİ)

 

Brakial pleksus , boynun her iki yanında yer alan, üst ekstremitenin motor ve sensoriyel fonksiyonunu sağlayan, periferik sinir ağıdır. Komplike bir anatomiye sahip olması, yaralanma sonrası tanı ve tedaviyi güçleştirir. Brakial pleksus yaralanmaları, yeni doğanlarda ve çocuklarda görülen, hayat boyu süren çok uzun süre takip ve rehabilitasyon gerektiren bir sakatlanmadır. Brakial pleksus yaralanmaları bir sinir zedelenmesidir. Bu yaralanmaların çoğu doğum sırasında omuz ve boyunda ki sıkışmalardan kaynaklanmaktadır. Özellikle iri doğan bebeklerde daha sık görülür.

Brakial pleksus yaralanmasında tedavi

Tedavi konservatif, cerrahi ve geç dönem tedavisi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanabilir. Konservatif tedavide amaç gelişimin desteklenmesi, eklem sertliklerinin ve kontraktürlerin önlenerek spontan sinir iyileşmesi için uygun şartların sağlanmasıdır.Bunun için fizyoterapi ve rehabilitasyon oldukça önemlidir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları;

 • Aktif hareket
 • Normal eklem hareketi
 • Duyusal farkındalık
 • Pozisyonlama ve splintleme
 • Diğer tedaviler( zorunlu kullanım terapisi,duyu bütünleme eğitimi,bantlama teknikleri,nöromuskuler elektrik stimülasyonu,botoks uygulamaları )

 

SPİNA BİFİDA

 

Spina bifida, embriyojenik yaşamda omurilik yapısının oluşumu sırasında meydana gelen bir hata sonucunda gelişen kapanma defekti olarak bilinir.

Spina bifida da meydana gelen anormallikler deri,kemik,meninks ve nöral dokuyla birliktedir. Eğer sadece deri,kemik ve dural meninksleri içeriyorsa meningosel olarak adlandırılır. Bu durum nadirdir kıllanma veya doğum lekesi şeklinde görülür. Spinal kord etkilenimi varsa myelomeningosel olarak adrandırılır. En çok görülen tipidir.

Spina bifidalı çocuklarda en çok görülen problemler;

 • Spinal deformiteler( skolyoz)
 • Osteoporoz
 • Duyu bozuklukları
 • Kognitif bozukluklar
 • Spastisite
 • Nörojenik mesane ve nörojenik bağırsak
 • Obesite
 • Epilepsi
 • Spina bifida’da fizyoterapi ve rehabilitasyon hedefleri
 • Bağımsızlığı kazanabilmek amacıyla fiziksel yeteneklerin kazandırılmasını sağlamak
 • Çocuğun motor gelişimini desteklemek ,çocuğun kronolojik yaşına uygun olarak motor gelişimini destekleyici fasilitasyon tekniklerini aileye öğretmek ve ev programının devamlılığını sağlamak
 • Uygun ortez kullanımını sağlamak
 • Bağımsız mobiliteyi kazandırmak(yürüme veya tekerlekli sandalye kullanımı)
 • Deformite ve kontraktür gelişimini önlemek temel hedeflerdendir.

DOWN SENDROMU

En sık rastlanan otozomal bozukluklardan olup,genetik bir farklılık sonucu ortaya çıkan ve çocuğun birçok alanda farklı olmasına ve gelişim geriliği göstermesine sebep olan klinik bir tablodur.DS’li bebeklerde 21.kromozomdan 3 adet vardır.Dolayısıyla sahip oldukları gen sayısı 46 yerine 47 adettir.

 

Down sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon ;

Fizyoterapistin hedefi çocuğun en iyi hareket paternini kullanmasını öğretmektir.Çocuğun pozisyonları ve hareketleri kadar bunların kalitesi de önemlidir.DS’li çocuklarda fizyoterapinin amaçları şunlardır;

 • Postural kontrolün kazanılması(stabilite,postür ve denge)
 • Motor yeteneklerin kazanımı
 • Kaba ve ince motor hareketlerin kalitesinin artırılması
 • Duyusal bütünlüğün sağlanması
 • Kas gücü ve enduransın arttırılması
 • Deformitelerin önlenmesi
 • Günlük yaşam bağımsızlığının kazandırılması
 • Yaşam kalitesinin artırılması

 

 

Kaynakça: PEDİATRİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Doç.Dr.Tülay Tarsuslu Şimşek

Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri

Eskişehir Fizyoterapi Merkezleri

About the Author: akesdesign

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir