İşitme Kaybı Nedir?

İnsan kulağının belirli sesleri, iletişimdeki sesleri(konuşmaları) algılama özelliği vardır. Kulağın gelişim, uyum özellikle de iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir. İşitme engeli nedir, işitme engelliler ve eğitim modelleri, erken tanının önemi ve daha pek çok sorunun detaylı cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

İletişim görevlerini yerine getirme ile bağlantılı olarak Eskişehir'de dil ve konuşma terapisi ile neler hedeflenmekte ve terapinin detaylarını yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

eskisehirde isitme engelli egitimi

İşitme Engeli Nedir?

Bir bireyin işitme eşik düzeyinin, herhangi bir frekansta odyogram üzerindeki sıfır eşiğinden belirli derecede sapması bir işitme kaybı gösterir. İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar kabul edilen normal işitme eşiklerinden belirli derecede farklı olup, bu kaybın derecesi bireyin dil edinmesine ve eğitimine engelleyici derecede ise işitme engelinin varlığından söz edilir. İşitme engeli doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasındaki nedenlerden kaynaklı oluşabilir.

İşitme Engelinin Nedenleri

İşitme engelinin doğum öncesi nedenleri

 • 1. Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalık
 • 2. Hamilelik döneminde annenin alkol kullanımı
 • 3. Kan uyuşmazlığı
 • 4. Genetik faktörler
 • 5. Akraba evliliği

İşitme engelinin doğum anı nedenleri

 • 1. Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar
 • 2. Erken doğum
 • 3. Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme

İşitme engelinin doğum sonrası nedenleri

 • 1. Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme
 • 2. Çocukluk hastalıkları
 • 3. 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı

isitme engelli egitimi

İşitme Engelinin Belirtileri Nelerdir?

1. Konuşmalarda ve diğer seslerde belirgin bozukluk

2. Söylenenleri anlamakta güçlük çekmek

3. Söylenenlerin birkaç kez tekrarlanmasını istemek

4.Toplu konuşmalardan çekilmek uzaklaşmak

5. Konuşurken sürekli yüze bakma, arkadan seslenildiğinde duymakta zorluk çekme

6.Bebeklerde seslere tepkisiz olma

Bebekler, çevredeki seslere başını döndürerek tepki vermiyorsa, doğduğu andan itibaren çok gürültü çıkarıyor ve aşırı yüksek sesle ağlıyorsa, annesinin çağrısına hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, öğrenme güçlüğü çekiyorsa, konuşma sesleri çıkarması geciktiyse işitme yetersizliği açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşitme Engelli Bireyin Tedavi Yöntemleri 

1. Geçici işitme kayıplarında uzman doktor kontrolünde ilaçlar kullanılmaktadır.

2.İşitme kaybı olan bireylere uzmanlarca işitme cihazları önerilmektedir.

3. Bazı tür işitme kayıpların da koklear implant takılarak tedavi yoluna gidilir.

   Kulağın cihazlandırılması, kaybın derecesine ve nedenine göre farklılık gösterir.Hafif düzeyde kayıplarda kulak arkası cihaz takılabilirken, iç kulakta meydana gelen ağır kayıplarda koklear implant tercih edilir.

İşitme Cihazları: İşitme cihazları plastikle kaplanmış küçük ses kuvvetlendiricileridir. Cihazda bulunan mikrofon, çevreden gelen sesleri alır ve onları ses kuvvetlendiriciye giden elektrik sinyallerine dönüştürür. Doğrusal ses kuvvetlendiricisi olan bir cihazda (analog cihazlar) her ses eşit olarak yükseltilir. Doğrusal olmayan bir cihazda (dijital cihazlar) ise en zayıf sesler en çok kuvvetlendirilirken en kuvvetli sesler az veya belli bir seviyeye kadar yükseltilecektir yani doğru uygulanmış bir dijital cihaz en düşük sesleri duyulabilir, en yüksek sesleri de konforlu ve rahat bir biçimde duyulabilir hâle getirir.

Koklear İmplant: Sesi farketme ve konuşmanın gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik bir cihazdır. Ameliyatla çocuğun iç kulağına yerleştirilir. Diğer işitme cihazlarından farklı olarak sesleri elektrik sinyallerine çevirerek iç kulağa ve işitme sinirlerine iletir.

Erken tanı, erken cihazlandırma ve erken eğitim her zaman önemlidir!

İşitme Engelinde Erken Tanının Önemi Nedir?

 • Engelin erken tanılanması işitme engelli çocuğun psikolojik, sosyal, zihinsel gelişimi yönünden çok önemlidir.
 • Çocuğun iletişim becerileri artar, sosyal uyumu gelişir.
 • Ailenin çocuğun durumundan bir an önce haberdar olup buna uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • Çocuğun eğitimine kolaylık sağlar.
 • Erkenden cihazlandırılır.
 • Tedavide kolaylık sağlar.

isitme engelli egitimi nasil olmali

İşitme Engelliler ve Özel Eğitimin Amaçladıkları Nedir?

İşitme engeli bulunan öğrencilerimizin eğitim süreçlerini, işitme engelliler alan mezunu öğretmenlerimiz ile öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak yürütmekteyiz. 

Bireysel eğitimlerimizle; 

 • Çocukla birebir etkileşimde bulunarak işitme becerisini geliştirmek,
 • Dudak okuma ve işaret dilini biraz daha geri planda bırakarak dinlemeye odaklamak,
 • Akademik becerilerini geliştirmek için farklı materyaller sunarak uyaran sağlayarak dilini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Grup eğitimlerimizle ise; 

 • Akranlarıyla sürekli iletişim halinde olarak soru sorma, soruya uygun cevap verme ve sıra bekleme,
 • Sohbet başlatıp sürdürme ,
 • Sosyalleşme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak işitme engelli çocuğun eğitimi ileriki yaşlarda oldukça kritik bir konuma sahip olacaktır.

İşitme engelliler destek eğitim programı tüm bu becerilerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Eskişehir'de işitme engelliler destek eğitim programı ile 'işitme engelli eğitimi' veren kurumumuz hakkında bilgiyi iletişim sayfamızdan bizlere ulaşarak alabilirsiniz.

AHENK Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı “İşitme Engelli Bireyleri Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu program ve destekleyici ek programlar sayesinde işitme engelli bireylerin çocuğun bireysel dil ve iletişim gereksinimlerini belirleyerek onlar için bireyselleştirilmiş ve kaliteli eğitimler sağlıyoruz. İşitme engelli bireyler ve eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi almak için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programından yaralanabilecek gruplar;

 1. Kulak arkası cihaz kullanan işitme engelli bireyler
 2. Koklear implant kullanan işitme engelli bireyler