Oyun terapisi; çocukların uyumlu, huzurlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedeflemiş olan bir terapi şeklidir. Çocuğa ulaşmanın ve onunla iletişime geçmenin en iyi yolu onunla oyun oynamaktır. Çocukla oyun terapisi sayesinde kabullenilemeyen durumlar gün yüzüne çıkartılır. Oyun terapisi bu kabullenilemeyen durumlarla baş etmeyi amaçlar.

Deneyimsel oyun terapisinin oyun terapisi ile farklılıkları ve benzerlikleri nelerdir?

1-Deneyimsel Oyun Terapisi

2-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Deneyimsel oyun terapisinde, çocukla birlikte yaşanan travmatik olay deneyimlenir. Yani çocuk olayı canlandırırken terapisti istediği konuma koyabilir(vurabilir, ölü numarası yapmasını isteyebilir) Çocuk merkezli oyun terapisinde ise çocuğun deneyimsel oyun terapisinde yapmasına müsaade edilen davranışların yapılmasına izin verilmez. Çünkü çocuğun bu davranıştan bir süre sonra pişmanlık duyacağı varsayılır. Çocuk bu travmatik olayı başka figürlerde anlatabilir. Örneğin gördüğü bir şiddeti arabaları birbirine vurarak anlatabilir.

Filial oyun terapisi nedir?

Filial oyun terapisi kavramı ise; aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının tamamının birleştiği ve aile içi sorunların çözümünü sağlayan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Hem normal gelişim gösteren çocuklar hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar için kullanılabilir.

Oyun terapisinin yararları nelerdir?

Çocuk oyun aracılığıyla:

-Güven inşa eder

-Kabul edilebilir davranışlar geliştirir

-Duygularını kabul etmeyi ve düzenlemeyi öğrenir

-Yaratıcı düşünmeyi keşfeder

-Sorun çözmeyi öğrenir

-Açık iletişim kurmayı öğrenir 

-Benlik saygısını arttırır

-Başkalarını kabul etmeyi öğrenir

-Kendisini denetlemeyi ve sorumluluk almayı öğrenir

Oyun terapisinin çocuklar için günlük hayatta yararları nelerdir?

Oyun terapisi, özgüven problemi, kardeş kıskançlığı, otorite sıkıntısı, ailede yaşanan çatışma durumları, sevilen birinin kaybı, dikkat eksikliği tanısı, utangaçlık, tuvalet alışkanlığı kazandırma, öğrenme güçlüğü gibi durumların çözümünde kullanılabilir.

Oyun terapisi ile çözülen davranışlardan birini de detaylı örneklendirirsek eğer; çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmayı ve dışkısını tutma davranışını ortadan kaldırmayı amaçlamak için bu terapi yöntemi uygulanabilir. Bu durumda yapılması gereken ilk aşama öncelikle çocuğu anlamaktır. Çocuğun bu davranışı neden yaptığını bulmak için öncelikle klozet figürü ile çocukla oyun oynanır ve çocuğun oyundaki davranışlarına dikkat edilir. Bu problem bazı çocuklarda sifon sesinden dolayı oluşabilir. Bunu da çocuğa oyunlarında sürekli tuvalet sahnesi oluşturarak ve bebeklerini de kendisi gibi oynatarak bu konuyla yüzleştirebiliriz. Bu terapi süresince ödül-ceza yöntemi kullanılmamalıdır. Çünkü bu davranışın normal bir durum olduğu çocuğa kavratılmalıdır. Aynı zamanda ailelerin de tuvalet içerikli kitaplar okuması ile bu terapi yöntemi desteklenebilir.