Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim  ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş ve üniversitelerin ilgili 4  yıllık lisans eğitim programından mezun olan öğretmenlerdir.  

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görevleri

 • Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin hedeflenen eğitimsel amaçlarını dikkate alarak bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve  uygulanması sürecine aktif olarak rol alır. 
 • Hedeflenen amaçlar doğrultusunda öğrencinin gelişimini sistematik bir  şekilde kaydeder ve değerlendirir. 
 • Aile eğitim programları hazırlayarak, öğrencinin ailesinin ve yakın  çevresinin öğrencinin gelişim sürecinde aktif bir şekilde rol almasını sağlar.
 • Öğrencilerin tüm gelişim alanlarını hedeflenen amaçlar doğrultusunda  kazandırmak adına disiplinler arası iş birliği çalışmasında rol alır. 
 • Hedeflenen amaçlar doğrultusunda öğrencinin bireysel farklılıklarını  gözeterek bilimsel temelli öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim sürecinde uygular.  

Oyun Terapisi Nedir?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Sporun Önemi

Atipik Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özel Eğitim Uygulamaları Nelerdir?

Özel eğitim uygulamaları özel gereksinimli bireylerin öğretim sürecinde bilimsel temelli yaklaşımları temel almaktadır. Bilimsel temelli yaklaşımlar yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda güvenilirlik kazanmış ve sistematik bir şekilde uygulanabilen yaklaşımlardır.  Özel eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi temelli pek çok yöntem ve teknik, bu  yöntem ve tekniklerin uygulandığı öğretim programları kullanılmaktadır. 

Özel eğitimde öz bakım becerileri, sosyal beceriler, alıcı dil becerileri, taklit  becerileri, sınıflama, eşleme, ifade edici dil ve akademik becerileri desteklemek için geliştirilen farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Doğrudan  Öğretim Yöntemi,
 • Video Modelle Öğretim Yöntemi,
 • Sosyal Öyküler,
 • Doğal  Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
 • Akran Aracılı Müdahaleler,
 • Ayrık Denemelerle Öğretim ve Yanlışsız Öğretim Yöntemleridir.  

Özel eğitimde çocukların sosyal becerilerinin gelişimi oyun temelli ve müzik temelli etkinliklerle desteklenmektedir. Ayrıca hedeflenen becerilere yönelik özel olarak geliştirilen materyaller soyut kavramları somutlaştırmak, öğrenilmesi güç  olan becerilerin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. 

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir