Türkiye’de Otizm ve İstihdam Olanakları

Türkiye’de Otizm ve İstihdam Olanakları

 

Otizm doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk yıllarında görülen ve beyin gelişimi üzerinde etkileri bulunan yapısı gereği oldukça karmaşık nöro-gelişimsel bir bozukluk. Otizmin erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklara oranla 4 kat daha fazla. Otizm genel olarak beynin yapısını ve işleyişini etkileyen sinirsel kaynaklı olduğu düşünülse de nedeni henüz tam olarak saptanamadı. Genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülen çalışmalar devam etmekte. Otizm aslında, Otizm Spektrum Bozukluk olarak adlandırılan bozukluklardan birine verilen addır.

Otizmin başlıca belirtileri:

-Göz teması kurarken zorlanma,

-İsmi söylendiğinde tepki vermeme ya da bakmama,

-Çevredeki dönen nesnelere ilgi ve tekrarlayan hareketler yapma,

-Bir konuya, olaya ve nesneye karşı takıntılı davranışlar gösterme şeklinde özetlenebilir.

Otizmli bireyler günlük hayatlarında bazı problem ve yetersizlikler yaşıyor.

1- Sosyal iletişimde yaşadıkları iletişim sorunları,

2- Tekrarlayan adeta takıntı haline gelen davranışlar.

Bu iki ana problemle birlikte, yeme ve uyku bozuklukları da görülmektedir. 2006 yılında ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı’nın yaptığı çalışmalar sonucunda her 170 çocuktan 1’inin otizmli olduğu saptanmıştır. Yine Tohum Otizm Vakfı’nın yaptığı ‘’Otizm Bilinci’’ araştırmasında, otizmin bilinirlik oranı %29.

Yaşamları boyunca toplumsal hayata adapte olmada zorlanan otizmli bireylerin bakımları ailenin sorumluluğundadır. Bu süreçte aile çevresinden destek göremediği için çoğu zaman yalnız mücadele eder. Çevredekilerin duyarlı olmaması, çocukların bakışlarından rahatsız olmaları ve dışarda zaman geçirirken uygun ortamın bulunmasında yaşanan zorluklar aileleri kaygılandırıyor. Bunun yanında, çocukların ailelerden sonra kendi hayatlarını nasıl idame ettirecekleri de başka bir soru işareti. Otizmli çocuklara yapılan mesleki eğitimlerin çok büyük bir kısmı katlanarak yine devlete hizmet olarak dönüyor. Pek çok otizmli birey, farklı meslek dallarında başarılı bir şekilde çalışmakta. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre:

 

İstihdam ve İşverenlerin Düşünceleri

 

İşverenlerin istihdam ettikleri engelli bireylerden %90’ı çalıştırdıkları elemanlardan memnun olduklarını ve gelecekte de birlikte çalışmak istediklerini bildirdi.

İşverenlerin %65’i maliyet-fayda oranının başa baş olduğunu, %20’si ise faydanın daha fazla olduğunu belirtti.

İşverenlerin %90’ı engelli bireylerden aldıkları verimin diğer çalışanlara eşdeğer ya da onlardan daha verimli olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin çalışma hayatında yalnızca %2’sinde güvenlikle ilgili sorun yaşadığı raporlandı

 

Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri olarak, verdiğimiz eğitimle birlikte bireyleri topluma sağlıklı bir şekilde hazırlıyoruz. Aileleleri ya da aileden yardım almaksızın, sosyal koşullarla bütünleşmesini sağlıyoruz. 

Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi olarak, Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri arasında yılların tecrübesi ve uzman eğitim kadromuzla yer alıyoruz. 

Eskişehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, bireylerin iş hayatına katılması, günlük işlerini bağımsız bir şekilde yapması için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile entegre bir şekilde çalışır. 

 

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir