Kurumumuzda MEB onaylı Yaygın Gelişim Bozukluğu Destek Eğitim Programları uygulanmaktadır. Bu program otizm spektrum bozukluğu ve asperger sendromu gibi farklı gelişimsel bozukluklar için kullanılır. Kurumumuz buna ek olarak destekleyici, bireysel ek programlar ve hizmetler de sunmaktadır.
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Gruplar

  1. Otizm
  2. Asperger Sendromu
  3. Rett Sendromu
  4. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
  5. Başka türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk