Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

Kurumumuzda MEB onaylı Yaygın Gelişim Bozukluğu Destek Eğitim Programları uygulanmaktadır. Bu program otizm spektrum bozukluğu ve asperger sendromu gibi farklı gelişimsel bozukluklar için kullanılır. Kurumumuz buna ek olarak destekleyici, bireysel ek programlar ve hizmetler de sunmaktadır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Gruplar Nelerdir?

  1. Otizm
  2. Asperger Sendromu
  3. Rett Sendromu
  4. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
  5. Başka türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Otizm Nedir?

Nörogelişimsel bir bozukluktur.Sosyal etkileşimde yetersizlikler, iletişim ve oyun becerilerinde yetersizlikler, sınırlı yinelenen davranışların üç yaş öncesinde ortaya çıkma durumudur. Çocuğunuz 6. Ayda gülümsemiyorsa, 12. Ayda babıldamıyorsa ve adına tepki vermiyorsa, el sallamıyor ve eliyle bir şeyi göstermiyorsa, göz teması kurmakta sınırlılık yaşıyorsa bir uzmana danışın. Otizm nedir ve Eskişehir’de otizm eğitimi konulu blogumuzu hemen okuyabilirsiniz.

Asperger sendromu Nedir?

İletişim alanında sınırlılık olmayan otizm spektrum bozukluğudur. Dil ve zihin alanlarında normal gelişim gösterir ancak sosyal etkileşimde sınırlılıklar ve takıntılı davranışlar gözlenir. Sosyal olarak uygun olmayan davranışlar, rutinlere bağımlılık gösterebilirler. Asperger tanısı almış bir çok bireyde denge problemleri görülmektedir.

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu Nedir? (Heller Sendromu)

Heller sendromu olarak da adlandırılan gelişimsel bozuklukta çocuk  iki yaşa kadar normal gelişim gösterir. İki yaşından sonra alıcı ya da ifade edici dil, uyumsal davranış ya da sosyal beceriler, zihinsel beceriler, bağırsak ya da mesane kontrolü, oyun ve devinsel beceri alanlarından en az ikisinde beceriler yitirilir

Rett Sendromu Nedir?

6. – 18. aylar arasında  ortaya çıkan, genellikle kız çocuklarını etkileyen, kalıtsal bir gelişim bozukluğudur. Rett Sendromu belirtileri; başın büyüme hızında yavaşlama, el becerilerinin kaybı ve tekrarlayıcı el hareketleridir.

Başka türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

3 yaş sonrası ortaya çıkan otizm belirtilerinin kısmen olması durumudur. Hafif otizm özelliği ya da yüksel işlevli otizm özelliği  görülen durumlarda konulan tanıdır.