Kurumumuzda ailelere yönelik iş uğraş eğitimleri verilmektedir.