Y-dep özel öğrenme güçlüğü tanısı almış veya özel öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren 6-14 yaş grubu çocuklara yönelik uygulanan yapılandırılmış, bilimsel temelli bir eğitim programıdır.

Öğrenciyi bilişsel ve akademik olarak değerlendirir. Gelişim basamaklarını süreç içerisinde denetler. Ara ölçek değerlendirmeleriyle gelişimini takip eder. Öğrenciyi sistemli ve planlı bir çalışmanın içerisine alır. Akranlarıyla olan açıklığı kapatır.


Y-DEP’in Amacı Nedir?

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların bilişsel ve akademik alanlarında kalıcı değişikliler yapmasını hedefler. Öğrenmeyi güçlük olmaktan çıkarır.


Y-DEP Çalışma Programı Nasıldır?

Öğrenciyi 16 beceri alanında değerlendirir ve çalışma şeklini planlar. Değerlendirdiği becerileri raporlaştırarak süreci sistemleştirmiş olur.


YDEP’in 16 Beceri Alanı Nelerdir?

 • Saat çizimi
 • Görsel algı
 • Zaman algısı
 • İşitsel algı
 • Sesli okuma
 • Görsel kısa süreli bellek
 • Yazılı anlatım
 • İşitsel kısa süreli bellek
 • Türkçe-1
 • Fonolojik farkındalık
 • Türkçe-2
 • Çalışma hı
 • Matematik-1
 • Yönelim becerileri
 • Matematik-2
 • Laterizasyon