Kurumumuzda MEB onaylı “Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu engel programında zihin yetersizliğine sahip bireyler ile Down Sendromu, Angelman gibi tanılarla özel eğitime ihtiyacı olan bireyler de destek eğitim almaktadır. Zihin yetersizliğine sahip bireylerin öz bakım becerileri, kavram bilgisi ve günlük yaşam becerileri gibi her türlü gereksinimlerini en kaliteli şekilde karşılamak için destekleyici ek programlar ve hizmetler de sağlıyoruz.
Bu ek hizmetler:

  • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
  • Erken özel eğitim ve aile eğitimi
  • Gereksinim duyan çocuklara yönelik fizyoterapi
  • Sosyal etkinlikler
  • Aile eğitimi ve psikolojik danışmanlık hizmeti