Zihinsel Engelliliğe Neden Olan Etmenler

Zihinsel Engelliliğe Neden Olan Etmenler

 

Yayınlanan verilere göre tüm engellilerden onda birini zihinsel engellilerin oluşturduğu kabul ediliyor. Bu rakamlarla birlikte toplumun %1 ila %3 arasının (yapılan araştırmalar sonucu) zihinsel engelli olduğu saptanmıştır.

Zihinsel engelliliğin nedenleri bilinen 250 farklı nedeni olmasına karşı, çoğu engellilik durumunun da kesin nedeni bilinmiyor. İnsan beyni ve çalışma sisteminin hala tam anlamıyla çözülememesi bu durumun başlıca nedenidir.

Zihinsel engelliliğin nedenleri; doğum öncesi, sırasında yaşanan kazalar ve sonrasında olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

Doğum Öncesi: Doğum öncesinde annenin yaşı, beslenme durumu, kullandığı ilaçlar, alkol, tütün ve uyuşturucu madde kullanımı oldukça zararlıdır ve nedenler arasında sayılabilir. Tüm bu nedenlere ek olarak; akraba evliliği, anne-çocuk arasındaki kan uyuşmazlığı, hamilelik sırasında geçirilen hastalık ve travmalar da genetik nedenler arasında sayılabilir.

Doğum Sırasında: Kordon dolanması, risk barındıran doğumlar, doğum sırasında bebeği düşürme gibi kazalar ve hijyenik olmayan ortam gibi çevresel koşulları sayabiliriz.

Doğum Sonrasında: Enfeksiyona maruz kalma ve ateşli hastalıklar, kaza-travmalar, beslenme bozuklukları ve yetersiz kalan çevre koşulları burada öne çıkıyor.

 

Zihinsel Engelli Bireyler Eğitim ve Destek Programı

 

Zihinsel engelliliğin nedenleri bulabilmenin hem bireye hem topluma katkıları vardır. Nedenleri biliyorsak; engelliliğin bazı aşamalarını önleyebilir, topluma ‘’yaklaşımlar ve önlemler konusunda ipuçları’’ nedir, öğretebiliriz. Bir diğer ana neden ise, nedeni bilinen engel durumuna karşı daha efektif bir eğitim modeli izlenebilir.

Zihinsel engelli bireylerin eğitimi oldukça önemlidir. Bunun için şehrinizde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret edip, fikir edinebilirsiniz. Eskişehir rehabilitasyon merkezleri arasında yer alan Eskişehir Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi, MEB onaylı ‘’Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı’’ uygulamakta. Down Sendromu, Angelman gibi özel tanıya ihtiyaç duyan bireyler de destek eğitim programı ile eğitim alıyor. Böylece günlük yaşam becerisi, öz bakım becerileri ve kavram bilgisi gibi konularda destek alarak gelişim gösteriyorlar. Eğitimimizde yer alan bazı hizmetler:

  • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
  • Erken özel eğitim ve aile eğitimi
  • Gereksinim duyan çocuklara yönelik fizyoterapi
  • Sosyal etkinlikler
  • Aile eğitimi ve psikolojik danışmanlık hizmeti

 

 

About the Author: Samet Aydilek

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir